1st Half
0:0
25. J. Svensson
26. M. Chekh
2nd Half
0:0
59. M. Boadu
63. Tankovskyi Chekh
73. Clasie Wuytens
76. Dawa
80. Sugawara Svensson
86. Gudmundsson Midtsjö
86. Kyryukhantsev Tyshchenko
86. Gudmundsson Midtsjö
90. + 3 P. Polegenko

Match stats

No match stats available