1st Half
0:0
22. O. Pikhalyonok
22. A. Boriachuk
22. A. Boriachuk
2nd Half
2:1
46. Yavorskiy Dawa
46. Polegenko Kirjuhantsev
54. P. Poundjé
56. Y. Sankharé
62. Vakula Tishchenko
62. Vakula Tishchenko
62. Tchouameni Lerager
62. Vakula Tishchenko
62. Vakula Tishchenko
63. Vada Kamano
66. R. Fomin
89. Plasil Otavio
90. I. Lewczuk

Match stats

No match stats available